Start a new topic

How can I disable shortcuts in transcribe mode?

I cannot add polish signs for example ó, ł, because transcribe mode use this shortcuts.


Używaj PRAWEGO Alta i shift'a do dużych liter (shift może być lewy), nie wciskaj Ctrl

Dziękuje za sugestie :).

Właśnie na systemie MacOS i przeglądarce Chrome niezależnie od kombinacji klawiszy zawsze wykonywana jest akcja np. obrotu zdjęcia zamiast wstawienia litery ł. W systemie operacyjnym Windows tego problemu nie ma. Stąd potrzebuje zupełnie wyłączyć ten mechanizm.


Michał

Na systemie operacyjnym Windows nie ma tego problemu. Na systemie MacOS niezależnie od kombinacji klawiszy akcja jest zawsze wykonywana np. obrót obrazka. 

Login or Signup to post a comment