Start a new topic

Wandale, szkodniki wśród transkrybujących

Szanowni Państwo,

czy istnieje możliwość zablokowania działalności osób, które szkodzą portalowi?

Fotografowie robią zdjęcia, a osoby przepisujące, które nie znają języka nagrobka (np. języka polskiego) przepisują go z takimi błędami, że rodzina na pewno nie znajdzie swoich krewnych.

Nagrobek jest zaliczony jako opisany, ale nazwisko jest tak zmienione, albo zastąpione innym słowem (np. grób), że nie ma możliwości odnalezienia osoby zmarłej przez wyszukiwarkę.

Prośby kierowane do tych transkrybentów nie odnoszą skutku. I nie chodzi o to, żeby ich całkowiecie zablokować - na pewno ich zapał przyda się, ale w języku, który znają - chodzi tylko o to, żeby nie mieli dostępu do cmentarzy w innych krajach. 

W Polsce takie szkody robią: lisa (niestety bardzo aktywna, a do tego pisze wszystko wielkimi literami - jakby krzyczała!), Christine T, kevsha, Alan, Taciana Caporal, gratefulmouse, Dorellen, DdraigGoch, georgevshkurkin, gvshkurkin. 

A poza wszystkim - złe zapisanie nazwiska jest dowodem braku szacunku dla osoby zmarłej, zacieranie pamięci o niej, lekceważenie jej rodziny. Cele Billiongraves są dokładnie odwrotne: szacunek, pamięć i pomoc krewnym.

Proszę o systemową pomoc w uporządkowaniu tej sytuacji.

Z wyrazami szacunku

Anna Gatniejewska


Wkleiłem ten wpis w translate.google.pl (sam podobny temat napisałem już na forum), po angielsku więcej czytelników przeczyta treść:


Dear Sir or Madam,

 

Is it possible to block the activities of people who harm the portal?

 

Photographers take pictures, and prescribers who do not know the language of the gravestone (e.g. Polish) rewrite it with such errors that the family will certainly not find their relatives.

 

The tombstone is classified as described, but the name is changed or replaced with another word (e.g. grave) that it is not possible to find the deceased by the search engine.

 

Requests to these transscribers have no effect. And it is not about blocking them completely - they will certainly be useful, but in a language they know - it is just about not having access to cemeteries in other countries.

 

In Poland, such damage is done by: lisa (unfortunately very active, and she writes everything in capital letters - as if she screamed!), Christine T, kevsha, Alan, Taciana Caporal, gratefulmouse, Dorellen, DdraigGoch, georgevshkurkin, gvshkurkin.

 

And above all - wrong writing down the name is evidence of disrespect for the deceased, blurring the memory of her, disregarding her family. Billiongraves' goals are exactly the opposite: respect, memory and helping relatives.

 

I am asking for system help in ordering this situation.

 

Yours faithfully

 

Anna Gatniejewska

@Anna Can you tell me which cemeteries these are occuring in? I have found these in this cemetery: Poznań-Cmentarz-Komunalny-nr-2-Junikowo  if there are any others please let me know.  I will reset the transcriptions for those who have no business translating Polish records. We want family members to be able to find their loved ones! I have removed transcriptions from the users who have no ties to Poland. ***WARNING***If you are not Polish, Russian or Ukrainian, unless you know the language intimately, your transcriptions will be removed if they are reported and you are NOT from these countries. 
Deleting all transcripts is not a good option. These transcriptions, which have now been removed, were probably already corrected by orderkeepers (such as Anna). So the correct transcripts have now been deleted. Deleting all transcripts of a given volunteer is also not good, because 90% of his transcripts are probably good and removing them will remove the good ones. It is better to block it, or block it only in the country where its malicious activity was reported.

@Slawomir B.


We can't block users unfortunately, we can only reset transcriptions. I have no problem leaving these alone, or resetting certain users transcriptions. I only deleted transcriptions in this cemetery that were done by English users who did not specify they know Polish in their settings. 

Login or Signup to post a comment